Aprajafalva BölcsödeAz „Aprajafalva” bölcsőde megvalósítására a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0002 pályázatán 138.793.290.-Ft millió forintot nyert el a kecskeméti székhelyű Hírös Diák Alapítvány, mely a teljes költség (154.214.767 Ft) 90 százaléka.

Az új bölcsőde kialakítása, meglévő funkcióját vesztett épület bővítésével, felújításával, komplex akadálymentesítésével és alternatív energia felhasználásával valósul meg Madarason, a Báthory utca 3. szám alatt.

A bölcsőde alapterülete mintegy 700 négyzetméter lesz, melyben a csoport szobák mellett helyet kap a főzőkonyha, a játszóudvar és 11 darab parkoló, melyből egy akadálymentesített lesz. A bölcsőde működéséhez szükséges berendezések, felszerelések és kültéri játékok beszerzése, illetve finanszírozása közel 21 millió Ft értékben a projekt része, így szintén támogatásban részesült. A gyerekeket bébi-taxival szállítják majd be a környező településekről, akiknek a napközbeni ellátása során különböző többlet-és speciális szolgáltatást is nyújtanak. A szülők esetenkénti elfoglaltságához igazodva csoportonként +2 fő apróságot tud majd fogadni napközben meghatározott időre a bölcsőde.

A bölcsődei szolgáltatás beindítása régi igény a Bácsalmási kistérségben, Madarason. Így az anyukák nagyobb eséllyel tudnak majd visszailleszkedni a munka világába.
A tervek szerint a munkálatok 2011. június 30-ára fejeződnek be, és az ősz folyamán megnyithatja kapuit az Aprajafalva bölcsőde, mely  50 apróságot fogad, és 17 fő részére nyújt majd munkahelyet.

Projekt közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Projektgazda:
Hirös Diák Alapítvány, Kecskemét

Projektvezető:
IDEA Plusz 2009 Kft., Kecskemét - Bozókyné G. Nagy Ágnes

Kivitelező:
Modus Vivendi Kft., Kecel

Műszaki ellenőr:
Benyáts Kornél, Kecskemét

Közbeszerzés:
HOR Zrt., Budapest

Szerződések


Épül az 50 férőhelyes „Aprajafalva” bölcsőde Madarason

„Madarasi Aprajafalva 50 férőhelyes új bölcsőde kialakítása, meglévő funkcióját vesztett épület bővítésével, felújításával, komplex akadálymentesítésével és alternatív energia felhasználásával” 

Azonosító szám: DAOP-4.1.3/B-09-2009-0002


Közbeszerzési eljárások

A projekt Támogatási Szerződését 2010. május 18-án írta alá a Projektgazda és a Közreműködő Szervezet.  A kivitelező kiválasztására I. rész, valamint részajánlat tételi lehetőséggel eszközbeszerzésre II. rész általános egyszerű nyílt  közbeszerzési eljárást folytatott le a Hírős Diák Alapítvány.

A közbeszerzési eljárás  ajánlattételi felhívása 2010. július 26, Közbeszerzési Értesítő 86. számában lett közzétéve. A hiteles és a valóságnak megfelelő ajánlattétel érdekében 2010. július 29-én helyszíni bejáráson vettek részt az ajánlattevők, ahol személyesen is kérdéseket tehettek fel a megjelent szaktervezőknek a kiviteli tervek ismeretében, mely része volt az ajánlattételi dokumentációnak.
A beérkezett ajánlatok alapján készült összesítő értelmében az I. rész tekintetében nem, a II. rész tekintetében eredményes volt az eljárás.

Az II. rész nyertese eszközbeszerzésre adott ajánlata alapján a Hor Zrt. (Budapest) lett. A szállítási szerződést 2010. szeptember 15-én írták alá.
 
Fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 252.§ (1) b) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított meg 2010. szeptember 6-án. Ennek eredményeként a kivitelezésre vonatkozó nyertes ajánlattevő a Modus Vivendi Kft (Kecel) lett. A szerződést 2010. október 11-én írták alá.

A munkaterület átadása 2010. október 18-án megtörtént. Ezt követően a projektgazda a kivitelezés megkezdését bejelentette a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalnak és a Régiós APEH-nak.
A kötelező 10 napos moratóriumi idő leteltét követően 2010. november 2-án megtartott projektindító rendezvényt követően november 3-án a kivitelezési – engedélyköteles - munkálatok elkezdődtek .

Táblakihelyezés

    

„B” típusú hirdetőtábla

A beruházás megkezdését követően 2010. október 15-én az épület elé kihelyezték a pályázat kötelezően előírt „B” típusú tábláját, mely tartalmazza a legfontosabb elemeit a beruházásnak.
Aprajafalva-tablaAprajafalva-tabla2Projektindítás

    

A projektindítás 2010. november 2-án sajtótájékoztatóval indult. A beruházás helyszíne közvetlen szomszédságában, a polgármesteri hivatal nagytermében a projektgazda, projektmenedzser és Madaras község polgármestere tájékoztatta a vendégeket a beruházás eddigi eseményeiről.

A rendezvényre a médián túl meghívást kapott Madaras község polgármestere, Juhász István, volt polgármestere, Szente Károly, Bányai Gábor, Bács-Kiskun megyei önkormányzat elnöke, országgyűlési képviselő, Madaras község jegyzője, Ispánovitsné Giszinger Klára,  alpolgármestere, Szente Alfonz Gergely, képviselőtestülete, Bauer Gábor, Csőke József, Rapcsákné Kiss Henriett, Varga István, valamint a Bácsalmási kistérség polgármesterei. Emellett a kivitelező Modus Vivendi Kft., a Hor Zrt. vezetősége, Benyáts Kornél műszaki ellenőr, a Hírös Diák Alapítvány kuratóriuma, illetve a közreműködő szervezet, VÁTI Nonprofit Kft. vezetősége.

A sajtótájékoztatón elsőként Bozókyné G. Nagy Ágnes rövid szakmai bemutatkozásában elmondta: építészi, uniós projekttervező és pénzügyi szakértői, műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői végzettsége birtokában a projektet komplex menedzseli, természetesen a pénzügyi elszámolást is, a pályázatírástól a bölcsőde  berendezéséig a sikeres műszaki átadásig, és a záró ellenőrzések elfogadásáig. Véleménye szerint: a sikeres megvalósítás egyik fontos mérföldköve, hogy a szakértő munkacsapat egy emberként együtt azonos célok megvalósításának mentén tegye a dolgát.

Juhász István polgármester köszönetét fejezte ki, hogy az alapítványnak köszönhetően a népkonyha létrejötte mellett egy bölcsőde is épülhet a településen. Véleménye szerint ez a projekt szorosan kapcsolódik a már folyamatban lévő beruházásokhoz.

Szente Károly korábbi polgármester is üdvözölte a létesítmény megvalósítását, hiszen ezzel egy kistérség gondolatait örökítik meg. Végül Rakiás Csaba, a kecskeméti Hírös Diák Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: Madarason megfelelő erkölcsi támogatásra és bizalomra találtak, ami nagyban elősegítette a döntésüket, eddig munkájukat.

A sajtótájékoztatót követte az alapkőletétel a beruházás helyszínén.

SajtótájékoztatóSajtótájékoztató2
Sajtótájékoztató3Sajtótájékoztató4
Sajtótájékoztató7Sajtótájékoztató5

Alapkőletétel


A Projektindító rendezvény részeként (2010. november 2-án) a sajtótájékoztató után következett az alapkőletétel, a beruházás helyszínén. Ezen esemény nemcsak a bölcsőde szempontjából volt jelentős, hiszen ilyen volumenű rendezvény eddig még nem történt a község életében. Az alapkőletétel részeként az urnába egy aznapi Petőfi Népe, a beruházás látványterve, a projektindító rendezvény meghívója és a vendégek által összeadott apró került. Az épületen mindennek vizuális látszatát egy réztábla örökíti majd meg.

Ez követően 2010. november 3-án hivatalosan is kezdetét vette a kivitelezői munka.

AlapkőletételAlapkőletétel2
Alapkőletétel3Alapkőletétel4
Alapkőletétel5Alapkőletétel6

D típusú tábla


Aprajafalva Bölcsöde 50 férőhelyes új bölcsödeAz építkezés jó ütemen haladt, 2011. június 30-ára befejeződött a beruházás. Ezt a „D típusú táblán is mutatja, melyet az épület falára helyeztek ki az építkezés végeztével.


Kommunikációs terv


Kommunikációs tervTartalomjegyzék

 

 1. A projekt bemutatása 
 2. Helyzetelemzés
 3. Fejlesztési igény
 4. Célkitűzések meghatározása
 5. Célcsoportok azonosítása
 6. Kommunikációs stratégia
 7. Célcsoportok – üzenetek - eszközök
 8. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
 9. Ütemterv
 10. Kivitelezés módja
 11. Költségterv
 12. Értékelés
 13. A projekt életútja


 1. A projekt bemutatása

 

Madarason, a Báthory u. 3. sz alatti ingatlan alkalmassá vált a régió által 2009-ben kiírt DAOP-4.1.3/B-09-2009-0002 „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése” konstrukciójú pályázatra.

Az ingatlan állapotára és adottságára tekintettel kialakítható az 50 férőhelyes új bölcsőde és főzőkonyha, valamint ezekhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, melyek a funkcióját vesztett épület felújításával, bővítésével, energiatakarékos alternatív energia felhasználásával, komplex akadálymentesítéssel és a játszó udvar kialakításával valósul meg.

 

A projekt költsége: 154.214.767 Ft, 90%-os elnyert támogatás 138.793.290 Ft.  A beruházási költség tartalmazza az első eszközök költségét is. A tervezett befejezési határidő: 2011. június 30.

 

 

 1. Helyzetelemzés

Madarason, a beruházás helyszínén demográfiai szempontból: gyors ütemű a népesség csökkenése, a megmaradó népesség körében pedig nagyarányú az elöregedés valamint az elvándorlás. A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - vagyis az, hogy magas a még 8 osztállyal sem rendelkezők, illetve alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya - részben összefügg a térségben élő időskorú népesség arányával. Ugyanakkor az alulképzettség nagyon sok társadalmi hátrányt von maga után (munkanélküliség, minimális ellátást nyújtó társadalmi juttatások, települési szinten is szegregálódás, stb.) Az ezekből a családokból származó gyerekeknek nagyon nehéz ebből a körből kitörniük, mivel az iskolarendszer - mint a mobilitás egyik fontos csatornája - nagyon gyakran rögzíti, konzerválja az otthonról hozott hátrányokat.

A fent vázolt problémákból adódóan nyilvánvaló, hogy a térség munkaképes korú lakosságának komplexebb segítségre van szüksége a munkavállaláshoz, az egyszerű szociális segélyezési formánál. Fontos, hogy a szülők biztonságos, jól felszerelt, jól képzett szakemberekkel működő intézményben helyezhessék el gyermekeiket munkával töltött idejükben. Különösen igaz ez egy olyan hátrányos helyzetű kistérségben, mint amilyen a bácsalmási, hiszen elképzelhető, hogy a szülőknek akár több 10 km-t is kell utazniuk a munkahelyükig. További segítséget jelenthet az időszakos bölcsődei elhelyezés, amely az alap nyitvatartási időn túli gyermek elhelyezést biztosítja. 

 

A kistérségben nincs bölcsőde. Feltételezhetően a munkavállalási kedvet és az elhelyezkedést jótékonyan befolyásolja mind a szülők, mind a munkáltatók részéről egy új, magas színvonalú bölcsőde, ahol a szülő a munkában töltött idő alatt biztonságban, gyermeke fejlődését ösztönző környezetben tudhatja a gyermekét.

A bölcsőde egyedi igényeket is kielégít, úgymint saját kisbusszal összeszedi a térségben a gyerekeket. Továbbá minden csoportban +2fő gyermek ellátását vállalják olyan esetekben, ha a szülőnek napközbeni elfoglaltsága adódik, de még nem dolgozik.

 

A fentiek figyelembe vételével a célcsoportok igen széles körűek éppen ezért a befolyás megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek körében tartozhatnak a célcsoportba, hanem a hatásterületeken élők és tevékenykedők is.

 

 1. Fejlesztési igény

A projektgazda, a Hirös Diák Alapítvány filozófiája, hogy a rászorult embereken- életkoruktól függetlenül segít és támogatja őket. Ezen cél mentén döntött úgy, hogy Madarason és az érintett célcsoportok bevonásával az egész Bácsalmási kistérség valamennyi települését (Bácsalmás 7.463 fő, Bácsszőlős 420 fő, Csikéria 977 fő, Katymár 2.385 fő, Kunbaja 1.744 fő, Madaras 3.223 fő, Mátételke 615 fő, Tataháza 1.467 fő) települést magába foglaló kistérségben összesen 18294 fő bevonja a programja megvalósításába. Ezt az érintettek együttműködési megállapodás formájában testesítik meg.

 

 Célkitűzések meghatározása

Célja hogy a Bácsalmási kistérség települései számára kisgyermekek napközbeni ellátása érdekében 50 férőhelyes bölcsődét hozzon létre, amely ma már lételeme az európai gazdasági és szociális jólétnek.

 

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodjon a három éven aluli gyermekek gondozásáról és neveléséről, valamint elősegítse testi-szellemi fejlődésűket. A bölcsőde vállalhatja a 6 éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztését, gondozását, fejlesztő felkészítését is.

A bölcsőde a társadalmi változások keltette igényként alakult ki. A nők munkába állása. A városiasodás következménye, szükségessé tette, hogy a gyermekek napközbeni felügyeletéről szervezett keretek között gondoskodjanak, így jött létre a bölcsőde és az óvoda intézménye.

A területi ellátási kötelezettség alapján ellátandó települések és azok lakosságszámának bemutatása, mely alátámasztja az intézmény szükségességét.

 

 

A polgári ház jellegű ingatlan felújításával, belső átalakításával és új épületszárny hozzáépítésével valósítja meg a tervezett funkciót.

A bölcsődében, családban nevelkedő, 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére lesz lehetőség.

 Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. (1997. XXXI. Tv. 42. § (1) )

 

Elengedhetetlenül fontos, hogy a bölcsődei gondozás minősége valamint a családi gondozás, az otthon élvezett szeretet és figyelem az, ami igazán meghatározza a gyermek értelmi, érzelmi fejlődését .Ennek fokozása érdekében a tervezett bölcsőde az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásokat is nyújt.

 

A családtámogató szolgáltatások a bölcsődei alapellátás prioritása mellett szervezhetők. A szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek kialakításánál a kisgyermek gondozás-nevelés elveit és gyakorlatát kell követni az egyes szolgáltatási formák eltérő jellegét figyelembe véve.

 

 

 

Célkitűzések meghatározása:

 
Stratégiai célkitűzések:

• A bölcsőde piaci bevezetése

• A potenciális bölcsődések szülei, és a régióban élők bizalmának megszerzése

Kommunikációs célok:

• A bölcsőde szolgáltatásainak bemutatása

• A bölcsődei szolgáltatás iránti igény hangsúlyozása

• A bölcsődei elhelyezéssel elérhető előnyök bemutatása

• A bölcsőde regionális fejlesztésben betöltött szerepének és

• súlyának kommunikálása

• Belső munkatársakkal való kommunikáció


Részcélok:

• Helyi vállalkozók megszólítása és velük szakmai párbeszéd kialakítása

• Potenciális befektetők figyelmének felkeltése

 
 1. Célcsoportok azonosítása  Fő kategóriák:   Fő kategóriák:

Munkatársak

• Bölcsőde vezetője, munkatársak,logopédus, pszichológus

• Egyéb alkalmazottak


Leendő bölcsődések
• Kisgyermekek 0-3 éves korig

Döntéshozók

• A kistérséget érintő képviselő-testületek


Szakmai szervezetek

• Ágazati és felügyeleti szervek

• Szakmai kamarák, szövetségek

• Munkaerő közvetítő cégek

• Munkanélküli hivatalok


Helyi, kistérségi vállalkozók

• Nagyvállalatok

• Kis- és középvállalkozók

• Vállalkozói kamarák


Potenciális befektetők

• Helyi

• Kistérségi

• Regionális


Egyéb partnerek

• Beszállítók

• Működési környezet: szomszédok, lakosság

 

 1. Kommunikációs stratégia

   

A kommunikáció eszközei

 

 • Sajtótájékoztató a projekt indításáról
 • Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
 • Sajtóesemények szervezése az ünnepélyes eseményekhez kapcsolódóan sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok elkészítése
 • Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában
 • Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
 • A beruházás helyszínén a pályázati B típusú tábla elkészítése és elhelyezése
 • A beruházás helyszínén, a beruházás végén a pályázati D típusú tábla elkészítése és elhelyezése
 • Információs anyagok, kiadványok készítése
 • Fotódokumentáció készítése
 • Önálló internetes portál létrehozása – www.hirosdiak.hu

 

A kommunikációs stratégia négy fő eszközre épül:

 

 • Média (írott sajtó)
 • Honlap
 • Szórólapok
 • Hirdető táblák a településen.

 

A sajtón, honlapon keresztül, valamint az önkormányzatnál és az üzemeltetőnél kihelyezett tájékoztatókon keresztül a célcsoportok legnagyobb része hatékonyan és hitelesen elérhető, az alapinformációkat így kívánjuk átadni.

Személyes prezentációkra a testületi üléseken, sajtótájékoztatókon kerül sor. Mind a személyes prezentációk, mind a médián keresztüli megjelenések alkalmával a honlapra, illetve a község honlapján az Aprajafalva bölcsőde címszó alatt hívjuk fel a figyelmet, ahol minden információ megtalálható.

 

 1. Célcsoportok – üzenetek - eszközök

  

 

 

Fő célcsoportok 

 

 

 

 

 

Üzenetek

 

 

Eszköz

Munkatársak

 

 

 

A bölcsőde korszerű, érdekes munkahely, amely megbecsüli és értékeli munkatársait

 

 

 

Belső kommunikációs eszközök, helyi és regionális média

Leendő bölcsődések szülei

 

 

 

A bölcsőde egyrészt színvonalas képzést, ellátást nyújt a gyermekeknek, másrészt a szülőnek, édesanyának megkönnyíti az elhelyezkedést

Helyi és regionális média, honlap, nyílt nap

 

 

 

Döntéshozók

 

 

 

• A bölcsőde elősegíti a helyi munkanélküliség csökkentését és a regionális gazdasági fejlődést

• A bölcsőde egyrészt színvonalas képzést, ellátást nyújt a gyermekeknek, másrészt a szülőnek, édesanyának megkönnyíti az elhelyezkedést

• A bölcsőde aktív partner a fejlesztési tervek megvalósításában

 

 

 

Helyi és regionális média, célzott prezentáció, háttéranyagok, személyes találkozó

 

 

 

Szakmai szervezetek

 

 

 

• A bölcsőde elősegíti a helyi munkanélküliség csökkentését és a regionális gazdasági fejlődést

• A bölcsőde színvonalas képzést, ellátást nyújt a gyermekeknek

 

 

 

Adott terület szaksajtója, helyi és regionális média, prezentáció, háttéranyagok, személyes találkozó

 

 

 

Helyi vállalkozók

 

 

 

A bölcsőde elősegíti a helyi munkanélküliség csökkentését és a regionális gazdasági fejlődést

 

 

 

Helyi és regionális média, prezentáció, nyílt nap

 

 

 

Potenciális befektetők

 

A bölcsőde aktív partner a fejlesztési tervek megvalósításában

 

Helyi és regionális média, személyes találkozó

 

 

 1. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 

  

Eszköz

Tervezi a használatát?

Célérték

(darab)

Igen

Nem

Internetes honlap

X

 

1

Sajtótájékoztató a projekt indításáról

X

 

1

Záró rendezvény lebonyolítása

X

 

1

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

X

 

2

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában

X

 

2

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

X

 

1

„B” típusú hirdetőtábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínén

X

 

1

„D” típusú emlékeztető tábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínén

X

 

1

Szórólapok készítése

X

 

2

Fotódokumentáció készítése

X

 

1

Kommunikációs- és cselekvési terv

X

 

1


   

 1. Ütemterv

 

 

 

 

 

2010

 

 

2011

 

 

Tevékenység

  

1. n.év

  2. n.év

  3. n.év

  4.

n.év

  1. n.év

 2. n.év

3. n.év

 4. n.év

 

 

Internetes honlap

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Sajtótájékoztató a projekt indításáról

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zárórendezvény a projekt befejezésekor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sajtóközlemény kiküldése

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

„B” típusú hirdetőtábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínén

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„D” típusú emlékeztető tábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínén

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Szórólapok készítése

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Fotódokumentáció készítése

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Kommunikációs- és cselekvési terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 


 

 

 1. Kivitelezés módja

 

A kommunikációs tervben foglalt tevékenységek koordinálását a projektmenedzser biztosítja, és végrehajtását külső PR szakértő végzi. A projektmenedzser felügyeli továbbá a PR szakértő a szükséges eszközök (arculati elemek, sajtóközlemények, interjúk, rendezvények, prezentációk, táblák) elkészülését. A projektmenedzser a kommunikációs döntéseket folyamatosan egyezteti a Hírös Diák Alapítvánnyal.

 

 

 1. Költségterv 

 

 

 

Tevékenység

 

 

Ár (nettó)

 

 

Összesen

 

 

(nettó)

Internetes honlap

65.200

631.200 Ft

Sajtótájékoztató a projekt indításáról

12.000

Zárórendezvény lebonyolítása

12.000

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

56.000

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában

80.000

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

8.000

„B” típusú hirdetőtábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínén

176.000

„D” típusú emlékeztető tábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínén

10.000

Szórólapok készítése

48.000

Fotódokumentáció készítése

16.000

Kommunikációs- és cselekvési terv

150.000

 

 

 

Azaz 631.200 Ft + áfa = 789.000 Ft, hétszáznyolcvankilencezer forint

  

 

 1. Értékelés

 

Eszköz

Értékelési módszer

Sajtómunka

 

Sajtófigyelés, megjelent sajtócikkek, tudósítások elemzése (megjelenés szám, üzenetek felhasználása, szövegkörnyezet, minősítésük stb.)

Újságírók személyes visszajelzései

Rendezvények

 

Meghívottak – résztvevők aránya

Személyes prezentációk

Személyes visszajelzések, feltett kérdések

 

Honlap

Látogatási szám13. A projekt életútja  Zárórendezvény fotódokumentació   


Zárórendezvény fotódokumentáció     

A beruházás záró projekt rendezvénye 2011. július 20-án volt.A zárórendezvény nagyon jól sikerült. Madarason élőkön túl a környékbeli településekről is sokan érkeztek, hogy megtekintsék az elkészült bölcsődét.

Fotódokumentáció a zárórendezvényről:

Az ünnepségMadaras község tájékoztatása a polgármesteri hivatalban kifüggesztett szórólapon keresztül
 

Madaras község lakói a polgármesteri hivatalban kifüggesztett szórólapon keresztül bővebb tájékoztatást kapott a Báthory utcában megvalósult bölcsődéről
 
Megjelenés

Magyarország megújul